top of page

לא יזיקו לך קצת אמונה ומעט תפילות
אלו עשויות לשפר הרגשתך ימים ולילות.
קח לך אישה טובה ועשה איתה שמחת כלולות
בטח שתגרום לך שמחת חיים ותפסיק עם הגלולות.
קח קצת נשימה וצא למרחב, הגיע הזמן לחיות 
אל תייגע עצמך בשאלה השייקספירית,
"להיות או לא להיות"
תהיה כן עם עצמך בלי שאלות ותהיות 
חבר יקר, אני מדגיש זאת בכל נקודה ואות.
 
ניפגש בשמחות, שלום ולהתראות.
שלכם בכל עת
המושך בזה העט
ויטוריו יאיר פלח

bottom of page